Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Tällä sivulla on henkilötietolain mukaisen rekisteriselosteen lisäksi lisätietoa Pallontallaajat.net:n tietosuojasta.

Rekisteriseloste 31.3.2005

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterin nimi

Pallontallaajat.net:n asiakas- / käyttäjärekisteri.

Rekisterinpitäjä

Rantapallo Oy
Y: 2297415-6
Alvar Aallon katu 3C

00100 Helsinki

Rekisteriasioissa, ota yhteyttä

[email protected]

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö on rekisteröitynyt käyttäjäksi Pallontallaajat.net:in keskusteluyhteisöön tai osallistunut sivustolla järjestettävään kilpailuun.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Pallontallaajat.net:iin rekisteröityneiden käyttäjien asetusten ylläpito sekä sivustolla järjestettäviin kilpailujen hallinnointi.

Tietoja voidaan käyttää Pallontallaajat.net:n toiminnan kehittämiseen liittyviin sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Rekisterin tietoja voidaan käyttää myös Pallontallaajat.net:n sekä yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, mikäli käyttäjä on antanut tähän erikseen luvan.

Rekisterin sisältämät tiedot

Keskustelun käyttäjärekisteri sisältää seuraavia tietoja:
– Nimimerkki
– Sähköpostiosoite
– ICQ, AIM, MSN Messenger sekä Yahoo Messenger -yhteystiedot (vapaaehtoisia)
– Paikkakunta (vapaaehtoinen)
– Kotisivujen osoite (vapaaehtoinen)
– Ammatti (vapaaehtoinen)
– Harrastukset (vapaaehtoinen)

– Sukupuoli (vapaaehtoinen)
– Syntymäaika (vapaaehtoinen)
– Käyttäjän oma vapaamuotoinen allekirjoitusteksti (vapaaehtoinen)
– Käyttäjän keskusteluun kirjoittamien viestien lukumäärä (automaattinen)
– Rekisteröitymispäivämäärä (automaattinen)

Sivustolla järjestettävissä kilpailuissa kerätään osallistujilta lisäksi seuraavia tietoja:
– Etu- ja sukunimi
– Osoite
– Puhelinnumero

Pallontallaajat.net ei kerää eikä tallenna käyttäjistä ns. arkaluonteisia tietoja. (Henkilötietolaki 3. luku).

Tietojen luovutus

Käyttäjän julkisiksi antamat tiedot ovat kaikkien käyttäjien nähtävissä keskustelun käyttäjälistassa. Käyttäjän yhteystietoja voidaan luovuttaa myös Pallontallaajat.net:n yhteistyökumppaneille suoramainontaa varten, mikäli käyttäjä on antanut tähän erikseen luvan.

Tietojen käsittelemisessä käytettävät tekniset apuvälineet voivat olla ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa. Tietoja voidaan siirtää Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mikäli se on palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja Pallontallaajat.net:n henkilörekisteriin on talletettu, tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tätä varten hänen tulee ilmoittaa tiedon etsimiseksi tarpeelliset tiedot, sekä todistaa henkilöllisyytensä, sekä luovuttaa allekirjoitettu pyyntö saada nähtäväkseen nämä tiedot. Esitettyään nämä dokumentit, saa esittäjä tiedokseen henkilötietolain 26 §:n luettelemat tiedot. Mikäli edellisestä tietojen tarkistuksesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi, peritään tietojen antamisesta hinnastonsa mukaisen korvauksen.

Rekisteröityneen tiedot hävitetään käyttäjän allekirjoitetulla kirjeellä toimittamasta pyynnöstä.

Rekisterin suojaus

Tiedot on suojattu siten että normaalissa tietojärjestelmän käytössä eivät Pallontallaajat.net:n ulkopuoliset tahot pääse tarkastelemaan salaisiksi tarkoitettuja tietoja. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioita hoitava henkilö.

Automaattisesti kerättävät logitiedot yms.

Palvelinloki

Näiden lisäksi Pallontallaajat.net kerää tietoja palvelun käytöstä palvelinlokien avulla. WWW-palvelimen käytöstä tallettuu normaalia WWW-palvelinlokiin tietoa seuraavasti:

 • Käyttäjän koneen IP-osoite
 • Käyttäjän käyttämä välityspalvelin (proxy)
 • Käyttäjän selaimen versio, kielimääritykset, pakkaustavat, http-versio, tunnistetut tietotyypit
 • Käyttäjän tietokoneen käyttöjärjestelmä
 • Tieto siitä, mistä kohteeseen on tultu (ns. referer-tieto)
 • Käynnin ajankohta
 • Ladatut tiedostot

Näitä tietoja kerätään, jotta saamme käytöstä tilastotietoja palvelun tekniikan ja sisällön kehittämiseksi. Voimme myös julkaista tilastotietoja Pallontallaajat.net:n käytöstä, kuitenkin siten että käyttäjien koneiden IP-osoitteet ja muut käyttäjän yksilöivät tiedot pysyvät salassa. Lokitiedot voivat yksilöidä käyttäjän tietokoneen, mutta ei käyttäjää itseään, niistä syntynyt rekisteri ei siis ole henkilötietolain tarkoittama henkilötietorekisteri. Käyttämällä Pallontallaajat.net:ä antaa käyttäjä suostumuksensa näiden tietojen keräämiseen.

Sms-palveluiden lokitiedot

Osana sms-palveluja Pallontallaajat.net voi tallentaa tietoja käytetyistä hakusanoista sekä käyttäjien gsm-numeroista. Nämä tiedot talletetaan siksi, että mahdollisissa vika- tai häiriköintitapauksissa voidaan selvittää mitä palveluja, mistä nurmerosta milloinkin ollaan tilattu. Tietoja voidaan kerätä myös mikäli gsm-numero on välttämätön palvelun tekniseen toteutukseen. Mikäli käyttäjä lähettää palvelun kautta viestin toiselle käyttäjälle, voi Pallontallaajat.net ilmoittaa lähettäjän numeron myös vastaanottajalle mikäli tämä on palvelun toteuttamisen kannalta tarpeellista. Kerättyjä gsm-numeroita ei käytetä muuhun tarkoitukseen eikä luovuteta muille tahoille. Käyttämällä Pallontallaajat.net:n sms-palveluja antaa käyttäjä suostumuksensa näiden tietojen keräämiselle.

Yhteistyökumppaneiden mahdolliset omat erilliset rekisterit

Pallontallaajat.net ei vastaa yhteistyökumppaniensa mahdollisista asiakasrekistereistä. Näiden majoitus-, lento-, autonvuokraus-, sekä muita matkailupalveluita tarjoavien kumppaneiden mahdollisista asiakasrekistereistä voitte tiedustella ko. rekisterin ylläpitäjältä.

Lisätietoa Tietosuojasta

Tietosuojasta ja tietosuojaviranomaisista löydät lisätietoja osoitteesta www.tietosuoja.fi.

Alma Median oma tietosuojaseloste osoitteessa https://www.almamedia.fi/tietosuoja

 

 • Lähetä sähköpostitse
 • Jaa Twitterissä
 • Jaa Facebookissa
 • Jaa LinkedInissä

Kommentointi on suljettu.